Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Jest to forma umowy, w której właściciel godzi się na korzystanie z jego mieszkania, drugiej osobie w sposób nieodpłatny, przez czas określony lub nieokreślony. Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego posiada bardzo ważną cechę – może zostać zawarta ustnie, bez konieczności składania jej w formie pisemnej. 

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego – zasady 

Przystępując do takiej umowy, użyczający nie może czerpać z niej żadnych korzyści finansowych. Jednak w sytuacji gdy domagałby się zapłaty, mielibyśmy do czynienia z umową najmu. Wymaganie jakikolwiek pieniędzy jest łamaniem obowiązującego prawa. Dla osoby biorącej umowa użyczenia lokalu mieszkalnego ustala, że w sytuacji wyrządzenia szkody, wymieniona wyżej jednostka jest odpowiedzialna za jej naprawienie. Ponadto osoba, która korzysta z mieszkania, nie ma prawa udzielać żadnych przedmiotów osobom trzecim. Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego mimo tego, iż charakteryzuje ją bezpłatność za czynsz, to reguluje kwestię pojedynczych płatności np.: za gaz lub media. 

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Inne ważne aspekty

Obecnie nie ma konkretnego wzoru, jaki posiadać ma umowa użyczenia lokalu mieszkalnego, jednak tak jak inne umowy cywilne musi zawierać obowiązujące elementy. Służy to dostarczeniu podstawowych informacji na temat osób fizycznych, które taką umowę zawierają. Właściciel mieszkania ma prawo odstąpić od umowy, jeśli wynajmujący rażąco narusza zasady korzystania z lokalu. Co więcej, Kodeks Cywilny zapewnia użyczającemu wcześniejsze odstąpienie od umowy, kiedy np.: dane mieszkanie stanie się mu potrzebne. Zobacz więcej na: https://www.najemwpraktyce.pl/dzierzawa-uzyczenie-lokalu/