O prawie dla Każdego

Wykonując pracę w korporacji ubezpieczeniowej poznałem kilkoro ludzi jacy ukończyli prawo. Z trudem się dziwować – radca prawny jest nieodzowny w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza, jeżeli firma ta absorbuje się sprzedażą ubezpieczeń. Powinna więc w szczególności dbać o to, aby treść umów była ścisła z polskim prawem – gdyby powstała niezgodność dałoby to istotę do podkopania umowy przed trybunałem. Wszelki osobnik, który byłby niezadowolony z sumy zadośćuczynienia, zdołałby w tej sytuacji z prostotą wygrać sprawę o zwrot składki aktuarialnej i wykreować precedens dla następnych – firma w lapidarnym okresie musiałaby zbankrutować.


Jurysta jest dodatkowo nieodzowny po to, by reprezentować ubezpieczyciela przed sądem. W tak charakterystycznej specjalności, jak ubezpieczeniowa, kłótnie zdarzają się na każdym kroku. Do tego sama specyfika języka polskiego działa, że jakie sformułowania można tłumaczyć z wysoką dozą dowolności – mimo że autorzy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przeważnie nader dbają o to, ażeby znaczenie wszystkich stosowanych w tekście pojęć zostało dokładnie doprecyzowane, to Jednakże zawsze pojawi się ktoś, kto będzie przyswajał je innym sposobem a w takim razie o tym, kto ma rację, musi uradzić trybunał.


Jeśli ktokolwiek sądzi, iż konsument kierując do sądu kwestię przeciwko ubezpieczycielowi stoi na przegranej pozycji, to się grubo myli. Klasycznym Na przykład sprawy przewodzonej przez kontrahenta towarzystwa ubezpieczeniowego do trybunału jest sprawa zwrotu sumptu pojazdu zastępczego przy szwankach z odpowiedzialności społecznej. Zgodnie z regulacją i orzecznictwem Sądu Najwyższego ubezpieczający ma obowiązek pokryć ponoszone w związku z tym przez kontrahenta koszta. Warsztaty ubezpieczeniowe często unikają wypłacania tych należności, bo oszczędności z tego urzędu są wyższe niż koszta skojarzone z sądowymi stratami. Większość klientów albo nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ma do takich roszczeń pełne prawo, względnie nie ma ochoty na wyniszczającą psychicznie potyczkę, jaka oprócz nerwów pochłania sporo czasu i pieniędzy, co do których nie wiadomo, czy się zwrócą.

Źródło: radcaprawny-skiba.pl