Praktyczność plastikowych dokumentów

Z wolna ustaje okres legitymacji wydawanych w postaci tekturowej. Dokumenty drukowane są z rzadka spotykane na niektórych uniwersytetach w naszym kraju. Decyzja o usunięciu z funkcjonowania dokumentów z papieru była podyktowana zróżnicowanymi elementami. Jednak najistotniejszym argumentem, który przemawiał za tym, by wprowadzić do życia legitymacje plastikowe, była mizerna wytrzymałość dokumentów w formie papierowej. Poza tym, w wypadku legitymacji stworzonych z poliwęglanu lub plastiku, wysoko rzadziej występuje zjawisko przerabiania lub fałszowania.

Transformowanie legitymacji z papieru przeważnie napotykane było w szkołach, podczas gdy to młodociani przekształcali datę swojego urodzenia, aby zdołać dostać się do lokali muzycznych i na imprezę. Często dochodziło także do sytuacji, że do legitymacji innej osoby wklejano własne zdjęcie. To pochopne postępowanie ze strony uczniów mogło spotkać się z obligacją sądową. Krajowy regulamin karny nakazuje sankcję nie wyłącznie za zmienianie i fałszowanie dokumentów, lecz zarówno za usługiwanie się dokumentem personalnym innej osoby.

U tych osób, które nie ukończyły osiemnastu lat, legitymacja ze szkoły bywa rozpatrywana jako dokument tożsamości. Figuruje na nim bowiem pieczątka urzędowa – umieszczana przez dyrektora jednostki, jaka przekazała legitymację. Wypada zwrócić uwagę jeszcze na fakt, że legitymacja w formie plastikowej bywa bardziej funkcjonalna. Śmiało możemy schować ją do kieszonki czy też portfela, nie narażając jej na zdewastowanie, dlatego że są kompaktowego formatu.

legitymacje plastikowe


Ważność tego typu legitymacji wydłuża się za pomocą konkretnych hologramów, które wydawane są po kolejnym półroczu w sekretariacie placówki albo dziekanacie uczelni. Trzeba dodać, że legitymacjami utworzonymi z tworzywa sztucznego przedstawiają się na przykład służbiści z policji lub straży granicznej.

Dodaj komentarz