Doradca inwestycyjny

Zawód, jakim jest doradca inwestycyjny, polega na informowaniu, oraz doradzaniu w temacie inwestycji w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje i fundusze wspólnego inwestowania. W Polsce doradca inwestycyjny to zawód, który podlega regulacji przez rynek finansowy, oraz jest zrzeszony w Związku Maklerów i Doradców.

Doradca inwestycyjny

Jak wygląda praca jako doradca inwestycyjny?

Praca na stanowisku, jakim jest doradca inwestycyjny, polega na zarządzaniu portfelami, z przynależącymi do nich instrumentami finansowymi, oraz doradzaniu w tematach powiązanych z inwestycjami, jak struktura kapitałowa, strategie przedsiębiorstw i inne. Ważne jest to, że doradca inwestycyjny w czasie wykonywania zawodu zobowiązany jest do działania wedle przepisów nakazanych przez prawo, przy czym musi dbać o interesy swoich zleceniodawców.

Kto może zostać doradcą inwestycyjnym?

Aby móc pracować w zawodzie, jakim jest doradca inwestycyjny, nie wystarczy zdać egzaminu, potrzeba też spełnić szereg wymagań prawnych, takich jak posiadanie pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa z zakresu oszustw skarbowych, przeciwko wiarygodności dokumentów, oraz w sprawach związanych z obrotem pieniędzmi. Co więcej, taka osoba musi być w posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych. Egzamin zaś, który również jest wymagany, aby móc sprawować zawód doradca inwestycyjny, wymaga wiedzy z zakresu wielu dziedzin, jak ekonomia, finanse, prawo, czy informacje z zakresu działalności maklerskiej.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-w-sprzedazy-firmy/

Dodaj komentarz