Adwokat rozwodowy Kraków

adwokat rozwodowy z Krakowa

Najlepiej na spokojnie

Rozwód rzadko kiedy odbywa się w całkowitym spokoju i polubownie. Niestety aby sąd mógł całkowicie sprawiedliwie orzec o rozkładzie pożycia, musi dosyć dokładnie wypytać małżonków o przyczyny takiej decyzji. Wtedy grę wchodzą emocje i dobrze żeby wtedy był przy nas adwokat rozwodowy Kraków. W chwili gdy sytuacja stanie się bardziej napięta, a my będziemy coraz bardziej pod wpływem emocji, to adwokat rozwodowy Kraków będzie odpowiadał za merytoryczne argumenty. 

adwokat rozwodowy Kraków

Przygotowana strategia

Wbrew obiegowej opinii przygotowanie do rozprawy to nie tylko udowodnienie zdrady partnera. Adwokat rozwodowy Kraków będzie pytał o sferę fizyczną, uczuciową i gospodarczą. Jeśli we wszystkich trzech aspektach doszło do rozpadu związku, to rozwód jest pewną sprawą. Kolejną sprawą jest orzeczenie o winie. Adwokat rozwodowy Kraków mając wszelkie istotne informacje o naszym małżeństwie, jest w stanie zdecydować czy wina leży po stronie naszego małżonka czy naszej oraz czy lepiej ubiegać się o polubowne zażegnanie sprawy. Jest to kluczowe, ponieważ od tego zależy jak sąd będzie podchodził do naszej osoby. W przypadku roszczeniowej postawy możemy stracić na wiarygodności. Jeśli małżeństwo doczekało się dzieci, adwokat rozwodowy Kraków będzie w stanie wyegzekwować dla nas odpowiednią wysokość alimentów i walczyć o zachowanie dla nas opieki nad potomstwem. Z tego powodu adwokat rozwodowy Kraków może chcieć przeprowadzić rozmowę między dzieckiem a psychologiem, aby poznać jego perspektywę na relacje rodzinne,

Dodaj komentarz