Kim jest tłumacz przysięgły angielskiego?

Tłumacz przysięgły angielskiego to osoba, która zajmuje się zawodowymi tłumaczeniami z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Żeby zostać tłumaczem przysięgłym angielskiego, trzeba najpierw ukończyć studia (mieć wyższe wykształcenie), a następnie zdać egzamin na tłumacza przysięgłego angielskiego. Tłumacz przysięgły angielskiego staje się nim, kiedy uzyska ocenę pozytywną z egzaminu, a następnie złoży odpowiednie ślubowanie, przysięgę, przed odpowiednim organem. W Polsce jest to Ministerstwo Sprawiedliwości. Od tego pochodzi oficjalna nazwa zawodu –  tłumacz przysięgły angielskiego złożył przysięgę, że będzie wykonywał swoje obowiązki najlepiej, jak potrafi, przy zachowaniu tajemnicy każdej ze stron.

Tłumacz przysięgły angielskiego

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły angielskiego?

Osoba, która jest tłumaczem przysięgłym angielskiego, przekłada treść dokumentów. Kiedy ktoś dostaje pismo urzędowe z Wielkiej Brytanii, może zgłosić się do polskiego urzędu tylko z wersją tłumaczenia zatwierdzoną przez tłumacza przysięgłego angielskiego. Tak samo jest w przypadku osób, które przygotowują się do wyjazdu za granicę. Maturzyści, którzy chcą studiować na Wyspach, muszą udać się do tłumacza przysięgłego angielskiego, żeby dostać tłumaczenie swoich wyników egzaminu dojrzałości. Osoba wyjeżdżająca na tereny Zjednoczonego Królestwa do pracy, również potrzebuje uzyskać tłumaczenia wszystkich swoich zawodowych uprawnień. W takich przypadkach najlepiej sprawdza się właśnie zaufany tłumacz przysięgły angielskiego.

Tłumacz przysięgły angielskiego

Przed kim odpowiada tłumacz przysięgły angielskiego?

Jest to bardzo odpowiedzialny zawód. Już sam fakt, że żeby zostać tłumaczem przysięgłym angielskiego trzeba zdać bardzo trudny egzamin państwowy, świadczy o powadze tego zawodu. Tłumacz przysięgły angielskiego odpowiada przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli naruszy swoje uprawnienia, to znaczy specjalnie przetłumaczy coś źle albo nie dochowa tajemnicy zawodowej, może zostać ukarany. Czasami jest to grzywna, a czasami  tłumacz przysięgły angielskiego może zostać wykreślony z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu.

 

Dodaj komentarz