Praktyczne informacje o psychoterapii dla dorosłych dzieci alkoholików

Rozłożenie skrótu dda oznacza dorosłe dzieci alkoholików. Wbrew pozorom jest to grupa, która często wymaga większego wsparcia w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej aniżeli sam uzależniony od alkoholu rodzic, którego uzależnienie odbija się ze wzmożoną siłą na dzieciach. Ma to miejsce przede wszystkim w rodzinach, w których maluch właściwie od dnia narodzin przebywa oraz dorasta w towarzystwie osoby uzależnionej od alkoholu.

Psychoterapia DDA Łódź

Jak wiadomo, jest to substancja psychoaktywna, jaka posiada znaczny wpływ na zachowanie i postrzeganie rzeczywistości przez uzależnionego. systematycznie upijający się rodzic traci wartości a tym samym nie jest w stanie przekazać ich swoim pociechą, nie umie i nie zdoła wykształcić w nich poprawnej percepcji a także umiejętności współodczuwania, zatem dorosłe dzieci alkoholików nieraz posiadają duże problemy z okazywaniem oraz odbieraniem uczuć, zrozumieniem innej osoby, empatycznym nastawieniem do ludzi, z którymi współżyje każdego dnia.

Psychoterapia DDA Łódź

Z pomocą przybywa psychoterapia dda Łódź, jaka oferuje kompleksowe wsparcie współuzależnionym. Psychoterapia umożliwia nie tylko odizolowanie się od wadliwych wzorców życia rodzinnego, wyuczonych w domu, lecz także właściwe i oparte na obustronnym zaufaniu stosunki z innymi ludźmi. W niektórych przypadkach, gdy uzależniony kończy z nałogiem a także podejmuje się terapii, psychoterapia posiada również korzystny wpływ na odnowienie stosunków rodzinnych, które wcześniej były nieprawdopodobne. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii musi być samodzielna, bo tylko wówczas jest prawdopodobieństwo, że będzie skuteczna, ale powinna być popierana przez najbliższych, którzy w czasie jej trwania są wielką podporą dla współuzależnionego, który pragnie zacząć nowe życie i pozbyć się piętna bycia dzieckiem osoby uzależnionej. Zrealizowana w całości terapia to szansa na zwyczajną i szczęśliwą przyszłość.

Źródło: psychoterapia dda łódź