Mieszkanie dla młodych – Program jaki pozwala wielu osobom ludziom na nabycie domuPrzedstawiony rok temu program „Mieszkanie dla Młodych” okazał się chybiony. Zagmatwane procedury i dodatkowo limity oderwane od rzeczywistości sprawiły, że niewielu młodych ludzi skorzystało z dofinansowania. Szacuje się, że tylko 60% ofiarowanych funduszy na dotacje zostało wykorzystane. Inwestorzy alarmowali o zmiany, żeby uregulować cenę metra kwadratowego stawianego lokalu do realiów rynkowych.
W roku 2015 wprowadzono korekty do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Dzięki zastosowanym poprawkom upoważnionych do skorzystania z programu będzie zdecydowanie większa ilość Usunięto limity wiekowe, zwiększono kwotę dopłat dla rodzin z większą ilością dzieci, osób które wychowują dzieci samotnie, podwyższono sumę dopłat. Dzięki zmianom ilość ludzi jakie mogą skorzystać z programu zwiększyła się.
Projekt jednak ma obwarowania, które wykluczają wszelakie spekulacje.
Dotację należy zwrócić jeżeli w ciągu 5 lat od jej przyznania zostanie:

-nabyta inna posiadłość,

-sprzedana nieruchomość z dofinansowaniem,

-przeprowadzone zmienienie na lokal użytkowy.

-nastąpi oddanie nieruchomości do używania innej osobie bezpłatnie lub za wynagrodzenie

Istotą realizacji programu są budowane za pośrednictwem deweloperów niedrogie mieszkania. Nie wszędzie można postawić mieszkanie , które spełnia warunki projektu „Mieszkanie dla Młodych”.
Zakres dotyczący ceny za 1 metr zbudowanego lokalu powodują, że budowanie w narzuconej cenie możliwe jest na granicach dużych miast. Bardzo duży problem z mieszkaniami w ustalonej cenie jest w Warszawie i Krakowie. Spowodowane jest to ceną gruntu. Limity definiuje się dla każdego województwa indywidualnie.
Po przedstawionych korektach w projekcie, lokal będzie wolno także nabyć na rynku wtórnym. Aczkolwiek zakup mieszkania nowego jest bardziej opłacalne. Limity za 1 metr kwadratowy na rynku pierwotnym są wyższe. W Warszawie opłata za jeden metr kwadratowy na rynku pierwotnym to kwota 6.105 zł, na rynku wtórnym – 5.142 zł.
Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z programu powinni uwzględnić wymagania projektu.

źródło: http://www.abminvestments.pl/