Czy warto stosować szlabany przy parkingach?

W znacznej ilości większych zakładach pracy kluczowe bywa zaangażowanie ochroniarza. Możemy go odszukać w galeriach handlowych, większych supermarketach, sklepach, urzędach, ale przede wszystkim zakładach pracy zatrudniających wiele ludzi. Każdy zakład pracy, w którym pracuje dużo ludzi powinien mieć budynek, jaki zmieści pracowników. Hale produkcyjne, pomieszczenia urzędowe muszą być dostosowane do pracy i gwarantować komfort i ergonomię. Zapanowanie nad taką liczbą ludzi bywa uciążliwe, bywa to problem działu kadr. Najważniejsza jest ewidencja czasu pracy. Musimy stosować w praktyce tabelki, dzienniki, księgi z ewidencja czasu pracy. Staje się to znaczące również pod względem praktycznym, jednak też przydaje się podczas szczególnych sytuacji takich jak alert pożarowy. Dzięki spisowi robotników jesteśmy w stanie sprawdzić listę obecności i rozpocząć wyszukiwać ewentualnej zagubionej osoby.


ewidencja czasu pracy

Przed zakładem pracy, jaki angażuje ogromną liczbę pracowników najczęściej ustawia się miejsce, w jakim pracują ochroniarze. Pracownicy ci bardzo notorycznie prowadzą ewidencję czasu pracy, albowiem mają listy obecności. Przy zakładach, jakie posiadają swoje parkingi pracownicze ochroniarze odpowiedzialni bywają też za szlabany parkingowe. Za pomocą prawidłowego klawisza mogą oni otworzyć szlaban po sprawdzeniu tożsamości danego człowieka. Zapobiega to dostaniu się na teren zakładu niepożądanej osobie. Przed wejściem na zakład pracy nieraz ustawia się tak zwane bramki obrotowe. Są one ustawiane ze względów bezpieczeństwa. Tak aby otworzyć bramę musimy mieć szczególną kartę. Brama reaguje na kod, który ma karta i odblokuje się. Dzięki temu jedynie pracownicy dostaną się na teren zakładu bez kłopotu. Staje się to niezwykle bezpieczny sposób. Wszystkie niepowołane osoby muszą załatwić zgodę na wjazd na obszar zakładu pracy. Ochroniarze w swojej robocie regularnie odpowiedzialni bywają za wydawanie kluczy, sprawdzanie tożsamości danej osoby, pomagają także odszukać słuszną osobę. Praca ta nie bywa lekka, ale z pewnością przynosi mnóstwo satysfakcji i radości.


Źródło: www.controlsys.com.pl