Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron

Czym jest wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron?

Umowa najmu powinna określać różne kwestie, takie jak okres trwania umowy, wysokość czynszu, termin płatności oraz zasady wypowiedzenia umowy. Właściciele mieszkań ustawiają termin wypowiedzenia umowy zwykle na jeden miesiąc, aby się zabezpieczyć. Taki termin jest również wygodny dla najemcy, ponieważ w międzyczasie może znaleźć dla siebie nowe lokum. Co w przypadku, gdy najemca potrzebuje szybciej opuścić mieszkanie, niż przewiduje to okres wypowiedzenia w umowie najmu? Wtedy może skorzystać z wypowiedzenia umowy najmu za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron — jakie obowiązują zasady?

Przyczyny wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron mogą być różne, od choroby, pilnej przeprowadzki do innego miasta spowodowanej zmianą pracy czy nawet utratą pracy lub śmiercią bliskiej osoby. W pewnych sytuacjach potrzebne jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy. Warto zadbać o wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron, które może mieć formę pisemną, czyli aneksu do umowy lub zwykłego porozumienia. Takie wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron jest najprostsze, ale musi być oparte na zasadach, które zaakceptuje każda ze stron. Taka sytuacja wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia i rozpatrzenia okoliczności. Wypowiedzenie powinno określać takie informacje jak termin, w którym przestaje obowiązywać umowa, jak i wszelkie potrzebne dane wynajmującego oraz najemcy. Zobacz więcej na: https://www.najemwpraktyce.pl/rozwiazanie-umowy-porozumienie/