Dotacje UE

Co zrobić, aby uzyskać dotacje UE?

Pierwszym krokiem, aby uzyskać dotacje UE jest określenie swojego celu wykorzystania otrzymanych pieniędzy. Istotne jest przygotowanie odpowiedniego biznesplanu, a w nim umieszczenie pomysłu oraz jego uzasadnienie. Istotne podczas starania się o dotacje UE jest także określenie zakresu przestrzennego oraz czasowego projektu, dokładniej to czy projekt ma być realizowany na terenie całego kraju, czy może na wyróżnionym terenie oraz w jakim czasie. 

Dotacje UE

Dotacje przyznawane w ramach różnych programów

Dofinansowanie dotacje eu 2020 są przyznawane na podstawie dopasowania odpowiedniego programu oraz działań odpowiadających potrzebom naszej działalności. Program musi być na tyle dopasowany, aby działanie określone w jego ramach przyczyniło się do osiągnięcia celu. Następnie należy zapoznać się z terminami ubiegania się o dotacje UE i składaniu odpowiednich wniosków. Należy przygotować wszelkie dokumenty, które są podstawą do składania aplikacji o dofinansowanie. 

Okres oczekiwania 

Podczas składania wniosku o dotacje UE ważne jest wypełnienie formularza, który dostępny jest na stronie wybranego programu operacyjnego. W momencie, gdy o dotacje UE ubiegamy się po raz pierwszy powinniśmy skorzystać z dostępnej na stronie instrukcji jego wypełniania. Należy przygotować go w dwóch wersjach, zarówno elektronicznej, jak i papierowej oraz umieścić odpowiednie odnośniki. Nasz wniosek może być oceniany do 3 miesięcy, podczas tego czasu sprawdzana jest wszelka zgodność z wymaganiami, które obowiązują. Sprawdź https://eurotargi.pl/dotacje-dla-firm/